Born in Finland 1970

Education. 

1991-92 Västra Nylands Folkhögskola, konstlinjen

1992-97 Konstfackskolan, Metallformgivning, Stockholm

95 Kandidat examen  (BFA in metaldesign)

97 Magisters examen (MFA in metaldesign)